Tips over verbondenheid met de Maatschappij

Kinderen moeten hun plaats in de maatschappij geleidelijk innemen. Geef ze een open blik mee! Betrek ze bij de buurt en de maatschappij door daarin zelf een actieve rol te spelen.

Zullen we eens een boom opzetten?

Samen zingen van verre landen

Wie ben ik?

Hou de pest-draak tegen!

Organiseer de Coöperatieve Olympische Spelen!

Sinterklaas met Charlotte Dematons

Wees je bewust hoe je kind de omgeving ervaart.

Speels leren luisteren naar elkaar