Vraag over Traject Verbondenheid

Vraag: Werken jullie samen met anderen?

Antwoord: Diverse personen, organisaties en instellingen ondersteunen het traject vanuit een gedeelde visie op opvoeding en onderwijs.
Op de website www.opgroeiendinverbondenheid.nl geven zij informatie en tips aan opvoeders en leraren. Bijkomend voordeel is dat mensen en organisaties uit het netwerk van de stichting daardoor zichtbaar worden en hun informatie  voor een breed publiek toegankelijk wordt.

Daarnaast heeft zich spontaan een groep communicatiedeskundigen en opvoeders geformeerd die zich het Vitamine-V-Team noemt. Hun doel is om via ludieke media-acties ook kinderen bij het project te betrekken en ‘over hun hoofden’ hun opvoeders en leraren.

Comité van aanbeveling

Een comité van aanbeveling ondersteunt het project en adviseert bij de opzet ervan en de voortgang. Het bestaat uit leden die ieder een bepaalde affiniteit hebben met het gebied van verbondenheid:

  • Clan Visser ’t Hooft, ontwikkelaar van het Studiehuis en mede auteur van het boek Kinderen leren hun hart te gebruiken, is voormalig rector van het Roland Holst College in Hilversum, was trajectleider van het Procesmanagement Voortgezet Onderwijs en voorzitter van de Begeleidingscommissie van het traject Cultuurprofielscholen in het VO. Citaat: “Leerlingen zijn eigenaren van hun eigen leerproces”.
  • Luc Stevens, emeritus hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit van Utrecht en auteur van het boekje Zin in leren en oprichter van het Nederlands Instituut voor Onderwijs en opvoedingsZaken (NIOZ).
  • Citaat: “We hebben onderwijs verkeerd begrepen. Leren ontstaat pas uit de relatie tussen leerling en leraar.”
  • Jaap Schouten, Professor in de sociologie. Initiatior van het programma Leefstijl.
  • Kees Schuyt, socioloog, jurist en columnist, emeritus hoogleraar, lid van de Raad van State. Hij heeft zich vanuit diverse functies altijd bezig gehouden met mens en maatschappij en pleit onder andere voor ‘waardeoverdracht’ aan kinderen. Hij publiceerde in 2004 zijn rapport over normen en waarden en is onder andere auteur van het boek Steunberen in de samenleving.

Veelgestelde vragen