Vraag over Traject Verbondenheid

Vraag: Wat kunnen scholen doen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen?

Antwoord: In het rapportĀ ‘Vertrouwen in de school’ van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid wordt advies uitgebracht over de vraag wat scholen voor VO en MBO kunnen doen om voortijdig schoolverlaten onder ā€˜overbelasteā€™ jongeren die gebukt gaan onder een opeenstapeling van diverse problemen, te voorkomen. Schooluitval raakt niet alleen de direct betrokken, maar leidt ook tot maatschappelijke problemen.

Pieter Winsemius, die het onderzoek heeft geleid, pleit voor instituties die naast kennisoverdracht ook sociaal-emotionele ondersteuning bieden en vooral inzetten op het organiseren van structuur en verbondenheid: ā€œLeerlingen moeten weten dat er regels zijn waaraan zij zich weten te houden, dat deze strikt gehandhaafd worden en dat zij hard moeten werken om te presteren, maar tegelijkertijd voelen dat zij erbij horen, dat er mensen zijn die om hen geven, en die hen willen helpen te voldoen aan alle eisen en regelsā€.

De gesprekspartners in het onderzoek zoeken de oplossing vooral in aandacht voor de individuele leerling, het bieden van een duidelijke structuur en in een brede samenwerking rondom deĀ ā€˜overbelasteā€™ leerlingen.

Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat het organiseren van verbondenheid nog iets andersĀ vraagt dan veelĀ scholen nu reeds ondernemen om ervoor te zorgen dat leerlingenĀ  zich veilig voelen, structuur ervaren en zich verbonden voelen met hun leeromgeving. Het gaat hierbij om een doorleefd kunnen ervaren van verbondenheid binnen de vijf genoemde dimensies, een belangrijkĀ tegenwicht tegen de alom gevoelde vervreemding en daaruit voortvloeiend gevoel van zinloosheid.

Veelgestelde vragen