Vraag over Traject Verbondenheid

Vraag: Wat is Traject Verbondenheid?

Antwoord: Traject Verbondenheid is bedoeld voor scholen, waarbij praktische oplossingen worden geboden voor het faciliteren van meer verbondenheid in de klas.

Gedurende de komende jaren zal Stichting Universele Opvoeding aandacht via diverse kanalen de aandacht richten op het belang van een kindertijd waarin kinderen kunnen opgroeien in verbondenheid. Scholen worden uitgenodigd deel te nemen aan het project, door met eenvoudige wijzigingen in de dagelijkse gang van zaken een diepgaande cultuuromslag te veroorzaken. Die wijzigingen liggen in het verzorgen van vijf aandachtsgebieden, namelijk zorgen dat elk kind:

  1. goed in zijn vel zit,
  2. zinvolle contacten heeft met betekenisvolle anderen,
  3. zorg draagt voor een omgeving (die op zichzelf al de zintuigen voedt)
  4. voelt dat het een plaats in de maatschappij mag innemen, ongeacht zijn etnische of religieuze achtergrond
  5. en een diepe band kan ontwikkelen met de natuur en het grotere geheel van het leven.

Gebrek aan verbondenheid leidt tot crimineel gedrag

Onderzoek van Anouk Depuydt1) wijst uit dat respectloos en crimineel gedrag onder jongeren vaker voorkomt naarmate er meer schakels ontbreken die zorgen voor verbinding op vijf verschillende dimensies:

  1. Verbinding met jezelf
  2. Verbinding met de ander
  3. Verbinding met de materiële omgeving
  4. Verbinding met de sociale omgeving (groep, samenleving)
  5. Verbinding met de ecologische omgeving (natuur)

Verbondenheid is tevens de basis voor je veilig voelen op school en zo ervaar je minder stress. Minder stress maakt weer dat het leren verbetert.


Voetnoten:
  1)  Anouk Depuydt: De link-wentie als oorzaak van respectloos gedrag, 2001, Leuven

Veelgestelde vragen