Vraag over Traject Verbondenheid

Waarom dit traject als oplossing voor deze schoolproblemen?

Antwoord: Stichting Universele Opvoeding, bekend van het tijdschrift Educare, ziet in het project Opgroeien in Verbondenheid kansen voor¬†een¬†daadkrachtige aanpak van de problemen in¬†het primair en voortgezet onderwijs. Het project is gebaseerd op het onderzoek van Anouk Depuydt en op het praktijktraject ‘Verbondenheid voor scholen, instellingen en gemeenten in Belgi√ę’, dat bedoeld is als fundamentele preventie tegen respectloos en crimineel gedrag.

Marijke Sluijter, hoofdredacteur van het tijdschrift Educare1), trainster en expert m.b.t. het begrip verbondenheid, is initiatiefnemer van het traject: “Het traject ‘Opgroeien in Verbondenheid’¬†richt zich via diverse media¬†tot ouders, leerlingen, leraren en schooldirecties in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs vanuit de overtuiging dat meer verbondenheid in het leefklimaat thuis, op school en in de pedagogische en didactische aanpak van het onderwijs bijdraagt aan een harmonieuze ontwikkeling en minder gewelddadig gedrag. Daarbij gaat het om het ontwikkelen van een grondhouding van verbondenheid bij de jongeren en van een leefklimaat van verbondenheid in het gezin en op school.”

“Verbondenheid als kernidee en ijkpunt voor het pedagogisch handelen was geen toevallige keus. Een basisgevoel van verbondenheid verandert de houding van een mens tegenover zijn dagelijkse omgeving: iemand met wie je je verbonden¬† en voor wie je je verantwoordelijk voelt, zal je geen kwaad berokkenen. In een omgeving waar je je thuis voelt, zal je geen vernielingen aanrichten. Een groep waarmee je verwantschap voelt, zal je niet vijandig benaderen. De stichting¬†zal daarom¬†de komende jaren samen met belanghebbende partijen werken aan het herstellen of ontwikkelen van inhoudelijke verbondenheid met de verschillende dimensies van de omgeving.”


Voetnoten:
  1)  Educare is het tijdschrift van Stichting Universele Opvoeding. De stichting is een onafhankelijk platform dat zich in het bijzonder richt op ouders, leraren, onderwijsinstellingen en kindercentra. De stichting ontwikkelt met en voor hen producten en activiteiten die een tegenwicht bieden tegen onpersoonlijkheid, vervreemding, isolement en agressie in de samenleving. De stichting zet zich in voor het ondersteunen en bij elkaar brengen van partijen die werken aan verbondenheid in het leven van kinderen.

Veelgestelde vragen