Vraag over Traject Verbondenheid

Vraag: Hoe kunnen scholen deelnemen aan dit traject?

Antwoord: Stichting Universele Opvoeding nodigt  scholen uit met haar samen te werken aan een sfeer van verbondenheid:

Een belangrijk onderdeel van het project is het Scholentraject ‘Opgroeien in Verbondenheid’. Het scholentraject wordt aan scholen voor PO en VO aangeboden. Tijdens dit traject wordt aan deze scholen een opleidingstraject aangeboden dat het mogelijk maakt het leef- en leerklimaat in de school tegen het licht te houden vanuit de focus hoe je binnen het schoolgebeuren verbondenheid met elk van de vijf dimensies mogelijk maakt.

Tijdens zes bijeenkomsten gedurende twee jaar zullen scholen handreikingen aangereikt krijgen en met elkaar verkennen en uitwisselen welke activiteiten verbondenheid creëren en een stimulerende leeromgeving bevorderen.

Van iedere deelnemende school wordt een vertegenwoordiging van drie mensen gevraagd als kern van een te vormen werkgroep in de school. Deze vertegenwoordiging is gedurende de zes bijeenkomsten die op een centraal gelegen locatie plaatsvinden aanwezig en daarnaast  actief betrokken bij de (digitale) uitwisseling onder de scholen en verslaglegging naar de trajectleiding.

Aan deelname aan het traject gaat een intakegesprek vooraf. Voorwaarde voor deelname is een breed draagvlak in team en directie en minimaal 2 afgevaardigden uit het leraren en/of zorgteam en 1 uit de staf. De kosten voor deelname aan zes goed verzorgde bijeenkomsten inclusief materiaal (readers en gebruik van een interactieve website) bedragen €1000 per deelnemer (dus minimaal €3000 per school over twee jaar verdeeld).
Aan het traject zijn aanvullend en ter keuze aan de school trainingen en coaching op maat verbonden. Hiervoor betaalt de school apart.

Directies van scholen kunnen een oriënterend gesprek aanvragen met Marijke Sluijter via: marijkesluijter@educare.nl

Veelgestelde vragen