Wie is Annemarijke ten Thije - De Werfklas?

Annemarijke is initiatiefneemster en leerkracht van de WerfKlas, een kleinschalig onderwijsvernieuwend project in Culemborg.

De WerfKlas is een school waar 30 leerlingen en 3 leerkrachten werken aan de ontwikkeling van het menszijn. Kleuters mogen er nog echt kleuteren en leren er vanuit eerbied, ze bootsen de eerbied van de volwassenen na.

De oudere kinderen krijgen de gelegenheid hoofd, hart en handen te ontwikkelen. Enerzijds door ontwikkelingsgerichte leerstof aangeboden door de leerkracht, anderzijds door zelf initiatieven te ontplooien. Soms met elkaar, soms individueel. Voor de leerkrachten is AANDACHT het centrale woord. Aandacht voor het kind, aandacht voor het werk, aandacht voor jezelf.

Annemarijke heeft als passie paardrijden op IJslandse paarden. Haar eigen paard Rimma wordt wekelijks ingezet voor een paardrijles voor steeds twee kinderen. Ook dat is voor de leerkrachten een belangrijk gegeven: volg je passie, dan volgen de kinderen vanzelf. Leren door navolging.

De jaarfeesten nemen een belangrijke plaats in binnen het onderwijs. Ze helpen ons de verbinding met de geestelijke wereld te maken, ze geven houvast in roerige tijden, ze brengen licht en vreugde.

Annemarijke's Website:

Annemarijke heeft de volgende tips geschreven:

Lichtjes in het donker