Wie is Robert Muller - Good Morning World?

Robert Muller was adjunct Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. Hij verzamelde duizenden ideeën om de wereld te verbeteren. Een van die ideeën is om alle kinderen over de hele wereld hetzelfde te leren over hun plaats in de tijd, de ruimte en de diversiteit aan culturen waardoor elk kind opgroeit in het besef dat het deel is van één menselijke familie, levend op één gezamenlijke planeet die deel is van één oneindig groot universum.

Robert Muller heeft een voorstel gedaan tot een wereld-kerncurriculum dat alle kinderen in de hele wereld minimaal zouden moeten krijgen. De Robert Mullerschool heeft dit praktisch uitgewerkt in het boek Het Wereld Kerncurriculum.

Robert's Websites:

Robert heeft de volgende tips geschreven:

We zijn één grote familie

Wat is mijn plaats in het universum?