Wie is Kita Bronda - [De ander en ik] Opleidingen?

Ik ben systemisch begeleider van kind, jongere en ouder. Leerkrachten en intern begeleiders op school leren hoe hun pedagogisch tact ondersteund kan worden door te werken met interventies uit systemisch werk. Kindertherapeuten leer ik te werken met de invloed van het familiesysteem op het gedrag van het kind. Ik ben auteur van het boek ‘Onrust in het kinderhart’.

Kita heeft de volgende tips geschreven:

Anders kijken naar lastig gedrag van kinderen