Wie is Fanny van der Horst - Kinderdagverblijf Het Speeldorp?

Mijn missie is om kinderen te laten voelen dat ze precies goed zijn zoals ze zijn. Dat ze mogen uitleven wat ze in zich hebben. Ik werk als natuurgeneeskundig therapeut in mijn eigen praktijk. Daarnaast werk ik voor een Kinderdagverblijf waarbinnen mijn holistische visie wordt geïntegreerd in de dagelijkse gang van zaken. Dit realiseer ik door het schrijven van de nieuwsbrief, het geven van trainingen aan leidsters en het coachen van het management. Veiligheid, eigenheid en verbondenheid zijn de uitgangspunten van het klimaat dat we als KDV willen scheppen voor de kinderen, hun ouders en de leidsters. Dat doen we door onze visie ‘Samen Zorgen’ uit te dragen in woord en daad. We inspireren ouders en leidsters zich bewust te worden van hun eigen behoeften en mogelijkheden. Daarmee hopen we de weg vrij te maken voor de kinderen zodat zij kunnen opgroeien als en tot zichzelf.

Fanny's Websites:

Fanny heeft de volgende tips geschreven:

Je kind als engeltje

Spring is in the air

Eet wat je weet, mijn kind.