Tipgever: Educare

Educare is een tijdschrift over opvoeden: het samen leven en leren met kinderen in harmonie met de wetten van de natuur. Het is een platform voor denkers en doeners die met elkaar praktische ideeën en levende voorbeelden uitwisselen over de relatie opvoeder-kind(eren).

Opvoeden en leren beperkt zich niet tot gezin, kinderdagverblijf of klaslokaal, het leven zélf is de leerschool.

Losse proefnummers, en/of abonnementen kunnen aangevraagd worden via onze website – we bieden een speciaal tarief voor groepen en studenten.

Educare's Website:

Educare heeft de volgende tips geschreven:

Samen maken we het lichter

Nieuw boek: Opvoeden in Verbondenheid

Het kind heeft honderd talen

Zoals de ouden zongen…

Van wie is de openbare ruimte?