Wie is John Veenstra - cirkelcoaching?

Als leraar, coach, trainer en adviseur binnen het onderwijs, houd ik mij bezig met het neerzetten van een klimaat binnen scholen, waar ieder mens(kind, ouder, professional etc.) zich welkom voelt. Ik ben opgeleid als leidinggevende, coach en leraar. Ik volg op het moment het integratiejaar verbindende communicatie. Een jaar geleden ben ik met drie anderen gaan werken aan een product om talenten van kinderen en hun leraren optimaal neer te zetten binnen het onderwijs. Op een verbindende manier communiceren helpt ons deze talenten en kwaliteiten te zien en te ontwikkelen. We zijn nu een jaar verder en de ontwikkelgroep Koffer vol Kindkracht is uitgebreid tot 24 personen. We zijn vanaf 15 december 2010 een stichting. Ik ben ook verbonden aan een project genaamd: giraffentaal(verbindend communiceren in conflictsituaties). Samen met Esther van Eersel en Margreet Strijker ben ik het project voor de Nederlandse markt aan het opzetten.

Mijn doel: Iedereen in zijn kracht!

John's Website:

John heeft de volgende tips geschreven:

Ruimte voor jezelf én voor de ander